Prijzen


Knippen

Dames/Heren knippen € 21,50
Kind knippen t/m 12 jaar € 18,00
65+/Studenten knippen € 20,00
Wassen/Knippen/Drogen € 29,50
Wassen/Knippen/Föhnen € 34,00
Tondeuse Coupe € 15,00
Extra 
Wassen €   2,50

                                                                                                          Kleuren

Kleuren Wella verf v.a. € 33,50
Highlights of Lowlights v.a. € 33,50
Balayage     €149,00
Kleurspoeling € 24,00
Kleuren met folie v.a. € 42,50

                                                                                                              Stylen

Permanent v.a. € 77,00
Wassen/Model föhnen € 23,00
Opsteken haar v.a. € 23,50

© 2021 Kapsalon Ikke  |  Adriaen van Ostadelaan 93, 3583 AD Utrecht  | 030 252 23 53

Prijzen

Knippen

Dames/Heren knippen € 21,50
Kind knippen t/m 12 jaar € 18,00
65+/Studenten knippen € 20,00
Wassen/Knippen/Drogen € 29,50
Wassen/Knippen/Föhnen € 34,00
Tondeuse Coupe € 15,00

                                         Extra 
                               Wassen €   2,50

                                        Kleuren

Kleuren Wella verf v.a. € 33,50
Highlights of Lowlights v.a. € 33,50
Balayage €149,00
Kleurspoeling € 24,00
Kleuren met folie v.a. € 42,50

                                         Stylen

Permanent v.a. € 77,00
Wassen/Model föhnen € 23,00
Opsteken haar v.a. € 23,50

© 2021 Kapsalon Ikke
Adriaen van Ostadelaan 93
3583 AD Utrecht
030 252 23 53